לוגו של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
לחץ להדפסה

 

התנהלות הסטודנטים במטלת צוות

המודל מאפשר להגיש מטלה בצוות.

אם המרצה אפשר לסטודנטים להתחלק לצוותים באופן עצמאי , היכנסו למטלה ובחרו בכפתור עבודת צוות.

מטלת צוות

לחצו על סימן הוספת צוות בפינת המסך. ותראו את הצוות שנותר בו אתם מופיעים.

תוכלו לגרור לתיבת הצוות שמות נוספים של סטודנטים שיהיו עמכם בצוות.

לסיום סגרו את החלונית והגישו את המטלה.

כאשר אחד מחברי הצוות יגיש את המטלה, לאחר בדיקת המרצה, הציון יופיע אצל כל חברי הצוות.

 

בהצלחה!

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

חזור לדף התדריכים של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה


לוגו המכללה האקדמית אחוה