צלמית של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
צלמית להדפסה

שינוי העדפות אישיות

מערכת המודל מאפשרת לכל אחד לשנות ולהתאים את הגדרותיו האישיות.

העדפות אלו מאפשרות לשנות את השפה המועדפת, העדפות בפורומים ועוד.

כדי לשנות את ההעדפות יש להקליק על החץ הקטן לצד שם המשתמש שלנו שמופיע בראש הדף.
יפתח תפריט בו יש לבחור את שורת "ההעדפות".

היכן למצוא העדפות

אפשרויות העריכה השונות נמצאות חתת חשבון משתמש:

פירוט של חשבון משתמש, כולל העדפות

על ידי בחירה בשורה מסויימת ניתן לקבוע את ההעדפות שלנו לאותו פריט.

לדוגמה העדפות פורומים:

שינוי העדפות פורומים

ניתן גם לשנות את העדפת העורך.

בסיום יש לשמור את השינויים.

בהצלחה!

חזור לדף ההדרכה הראשי לסטודנטים

 

הלוגו של המכללה הקדמית אחוה