להדפסה

 

 

הוספת מטלה לאתר הקורס

כדי להוסיף משאב או פעילות לקורס יש לעבוד במצב עריכה:

בסרגל הניווט העליון לחצו על:

בשלב זה תוכלו להוסיף משאבים/פעילויות.

מטלה מוגדרת כפעילות מכיוון שהסטודנטים אקטיביים כשהם מגישים מטלה. בתיבת הבחירה תחת מטלות, נראה מספר סוגים של מטלות

נציג את הסוגים השונים ואת ההבדלים בינהם:

 • משימה: הגשת מספר קבצים
  • אפשרות זו כוללת בתוכה גם הגשת קובץ אחד, לכן נעדיף להשתמש בה לכל מספר קבצים שנדרוש מהסטודנטים.
  • ניתן לדרוש במטלה להגיש מספר קבצים במקביל או לחילופין להגיש קובץ מתוקן בהגשה חוזרת.
  • המטלה מאפשרת בנוסף לנתינת ציון וכתיבת הערה מילולית (קיים בכל סוגי המטלות) גם החזרת קובץ מטלה מתוקן.

  הנחיות מפורטות למטלת הגשת מספר קבצים:

  • מהוספת פעילות בחר, מטלת הגשת מספר קבצים
  • יפתח מסך הגדרות. רשום את שם המטלה ואת תוכנה.  • הגדר ציון המטלה (ניתן להגדיר את כל המטלות מתוך 100 ולאחר מכן לעשות שיקלול מתאים, או להגדיר את ציון המטלה בכל מספר שהוא ולאחר מכן לעשות שיקלול)
  • קבע תאריכי הגשה אפשרית.
  • קבע האם אתה מאפשר הגשת מטלות באיחור
  • מה הגודל המירבי של הקובץ שיעלו הסטודנטים (אם ביקשת הגשת מצגת, אפשר העלאה של נפחים גדולים יותר)
  • אפשר מחיקה: האם הסטודנט יכול למחוק את הקובץ שלו אם החליט להעלות קובץ מתוקן, מומלץ כן.
  • מספר הקבצים שניתן להעלות: ברירת המחדל היא 3. תוכל לבחור את מספר הקבצים הרצוי.
  • אפשר הערות לתלמידים: מומלץ כן. מדובר בהערות שיופיעו לצד העבודה.
  • האם להסתיר את הנחיות המטלה מהסטודנטים עד לתאריך תחילת המטלה?
  • הודעת התראה למורים בדוא"ל: האם המרצה יקבל מייל על כל סטודנט שהעלה מטלה, מומלץ לא.
  • אפשר מצב לשליחה סופית וקבלת ציון: ברירת המחדל: לא, מומלץ להשאיר כך. כפתור שליחה סופית מוסף ליד כפתור העלאת קובץ, לא תמיד ברור לסטודנטים במה מדובר. בנוסף, לאחר לחיצה על שליחה סופית, אין אפשרות להעלות קבצים נוספים כגון, תיקון מטלה.

ראו תמונה של הגדרות המטלה: שינויים מברירת המחדל - בסגול:


 • הגשת טקסט מקוון
  • מאפשר הגשת טקסט מקוון, מיועד למטלות קצרות, שאת טקסט המטלה הסטודנטים לא יעלו כקובץ אלא ירשמו בתיבת עריכה באתר.
  • בוחרים באפשרות הגשת טקסט מקוון ונכנסים להגדרות המטלה.
  • ההגדות:
   • נושא: רישמו את נושא המטלה
   • הנחייה לסטודנטים: רשמו את המטלה עצמה
   • ציון: הגדירו ציון
   • תאריכי המטלה: קבעו את תאריכי תחילת וסיום המטלה
   • הגשה באיחור: האם תתאפשר הגשה לאחר מועד סיום המטלה.
   • הגשה מחדש: האם ניתן להגיש מחדש? נתון לשיקול דעתכם
   • התראה למורים בדוא"ל: האם המרצה יקבל דוא"ל על כל הגשה? מומלץ לא.
   • הערה פנימית: בחירה באפשרות זו, תעתיק את הטקסט שכתב הסטודנט לתיבת הערות המרצה ותאפשר עריכת הטקטס והוספת הערות - אם בחרתם באפשרות זו רשמו הערות בצבע טקסט שונה, או השתמשו ברקע לטסט לשם הדגשה.
   • שמרו וחזרו לקורס.

 

 • הגשת קובץ אחד
  • אין צורך להשתמש באפשרות זו, להגשת קובץ בודד השתמש באפשרות הגשת מספר קבצים.

 

 • הגשה לא מקוונת
  • מתאים למשימות שניתנו בכיתה שציוניהם מוקלדים במערכת.
  • מתאים לנתינת ציון לפעילויות שאין להן הגדרת ציונים כמו ויקי או בלוג.

 • Typepeerreview
  • משימת הערכת עמיתים - יפורט בהמשך

 

 • מטלת צוות
  • המשימה מאפשרת לסטודנטים לעבוד בשיתוף ליצירת תוצר אחד משותף.
  • מבחינת המרצה - הוספת המטלה דומה מאוד להוספת כל מטלה אחרת:
  • יש לשים לב להגדרה האחרונה: אפשר מצב ל"שליחה סופית וקבלת ציון" - יש לסמן כן

   משימה קבוצתית

   להבדיל ממטלות אחרות בהן נסמן 'לא' במטלת צוות כדי שהיא תאפשר נתינת ציון לקבוצה, חייבים לסמן כן.
   • בשלב זה סיימנו, נלחץ על שמור שינויים והצג.

  • בדף המטלה, בנוסף להנחיות שכתב המרצה, מוצגות ההנחיות הבאות לסטודנטים. קראו את ההנחיות, ובמידת הצורך הוסיפו פרטים המופיעים בטקסט זה להנחיה לסטודנטים. אין צורך לחזור על הכתוב, אפשר להדגיש במידת הצורך.

  • הטקסט כפי שמופיע לסטודנטים:
   • הוראות ליצירת צוותים: 
    על המשתמש ליצור צוות חדש או להצטרף לצוות קיים. 
    ליצירת צוות חדש: יש לרשום את שם הצוות וללחוץ על כפתור "צור צוות".
    להצטרפות לצוות קיים: יש לסמן את הצוות וללחוץ על כפתור "הצטרף לצוות".
    לאחר יצירת הצוות וההצטרפות של כל חברי הצוות 
    יש ללחוץ על "סגור חברות בצוות", בכדי למנוע ממשתמשים אחרים לחבור לצוות זה. 
    לאחר העלאת הקובץ על-ידי אחד מחברי הצוות, 
    יש ללחוץ לסיום על כפתור "שליחה וקבלת ציון סופי" לצורך ההגשה הסופית.
    הקובץ ישוכפל לשאר חברי הצוות והציון שינתן לאחד מחברי הצוות ישוכפל לשאר החברים.
    שימו לב, ניתן להיות גם לבד בצוות - > 
    לרשום את שמך וללחוץ על "צור צוות" ולאחר מכן ללחוץ על "סגור חברות בצוות". 
    נא לוודא כי שם הקובץ יהיה באנגלית .

   היכנסו כסטודנטים למטלה לדוגמה

איך המרצה רואה את התשובות ונותן ציון?

בשתי דרכים:

 1. כקבוצות
 2. כבודדיםבהצלחה!

 

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

 

חזור לדף התדריכים

של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה