להדפסה

 

 

שלבים ראשוניים ביצירת סביבה ב-Moodle

בלוקי פעילות

בברירת המחדל הקורס מופיע עם מספר ריבועי פעילות. המופיעים בצידי המסך. ניתן לגרור אותם למיקום אחר (כולם בימין, כולם בשמאל, או לשנות מיקום מימין לשמאל ולהיפך).
ניתן לוותר על ריבועי פעילות (סגירתם בעזרת לחיצה על ה X שנמצא בשורת הכותרת של הריבוע הספציפי). פעולה זו תמנע מהסטודנטים לראות ריבוע פעילות זה.

בחלק מהמשבצות קיימת אפשרות לעריכה

ניתן להוסיף בלוקי פעילות: פעיל רק במצב הפעלת עריכה

פתיחת הרשימה תוביל לצפייה באפשרויות הקיימות:

ניתן להוסיף משבצות, לבדוק מה האפשרויות הגלומות בהן, ולהסירן במידה ואינן מתאימות.

כמו כן, ניתן לגרור את המשבצות למיקומים שונים בצידי הקורס.

 

 

בהצלחה!

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

 

חזור לדף התדריכים

של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה