//
 


אתם מוזמנים להיכנס לקורס לדוגמה המדגים את המשאבים והפעילויות במודל.

לשירותכם תדריכים נוספים לשילוב המחשב בהוראה ובלמידה

בכל דבר ועניין ניתן לפנות ליחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה:

כמו כן תוכלו להתעדכן בנושאים עדכניים בעלון היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה


1
2
3
4
5
6
7
8
9
הוספת אגרון מונחים לקורס
10
הוספת שאלת בחירה (סקר) לקורס
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22