לוגו של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
לחץ להדפסה

 

מעקב השלמה

 

מעקב השלמה מאפשר לסטודנט לעקוב אחר תהליך הלמידה שלו.

הגדרת מעקב השלמה נותנת ערך מוסף לסטודנט בעיקר בקורסים שבהם יש פעילויות רבות, בפרט בקורסים מקוונים.

בנוסף, הגדרת מעקב השלמה מאפשר התנייה של פעילות בקריאת החומר התיאורטי, או בביצוע פעילות אחרת בעזרת "הגבלת גישה".

אז, איך מפעילים את מעקב ההשלמה?

במשבצת ניהול, נכנסים להגדרות הקורס

כניסה להגדרות הקורס

ובסעיף "מעקב השלמה" בוחרים: "כן"

סעיף מעקב השלמה

לאחר מכן, שמרו שינויים וחיזרו לקורס.

בכל פריט בקורס (משאב או פעילות) בהגדרות הפריט, קיים סעיף המתייחס למעקב השלמה.

בשלב זה עליכם להחליט, מה מטרתכם.

  1. סימון עצמי לסטודנט של פעילויות
  2. או חיוב פעילות/קריאת משאב לפני ביצוע פעילות אחרת

בשני המקרים הפעולה הנדרשת דומה: היכנסו להגדרות הפריט.

והגדירו:הצגת פעילות כ"הושלם" כאשר התנאים מתמלאים

תנאים להשלמת פעילות

אם מדובר במשאב, האפשרות היחידה היא: "סטודנטים חייבים לצפות בפעילות זו כדי להשלים אותה"

ברור שבמקרה של משאב (קובץ, דף תוכן מעוצב, דפי חוצצים...) אנחנו יכולים לראות שהמשאב נפתח אך אין לנו באמת מידע על קריאתו.

תנאי השלמת קורס

אם מדובר בפעילות, כל פעילות מתנהגת מעט אחרת.

מטלה:

כדי שהסטודנט ידע שהוא העלה את המשימה והיא רק ממתינה לבדיקה, יש לסמן: "הסטודנט צריך להגיש פעילות זו כדי להשלימה".

תנאים להשלמת פעילות

פורום:

כדי שהסטודנט ידע שסיים משימה זו, נגדיר: הפעילות הושלמה כאשר סטודנט פירסם דיון או תגובה (או רק דיון, או רק תגובה, לפי סוג הפורום) כמובן שאם ההגדרה היא עליך לפרסם הודעה ולהגיב למשתתף אחר... הסימון יהיה שונה)

תנאים להשלמת פעילות

בסיס נתונים:האפשרות היחידה, מלבד צפייה היא קבלת ציון. אם לא מעוניינים שהסטודנט ימתין לציון, מומלץ לסמן, סטודנטים יכולים לסמן ידנית "השלמת פעילות". כמובן צריך ליידע את הסטודנטים שעליהם לסמן ידנית.

סימון ידני של השלמת פעילות

בוחן, שאלון - סטודנטים חייבים לקבל ציון כדי להשלים את הפעילות - הציון אוטומטי.

 

 

לאחר שהגדרתם מספר פריטים באופן זה, ניתן להגדיר "הגבלת גישה" ו/או "רשימת סימון"

 

 

בהצלחה!

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

 

חזור לדף התדריכים

של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה

לוגו המכללה האקדמית אחוה