לוגו של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
לחץ להדפסה

 

רישום נוכחות סטודנטים

 

הוספה והגדרות של רכיב נוכחות:

להוספת הפעילות עוברים למצב עריכה לחצן עריכה ובוחרים בהוספת משאב/פעילות.

ומסמנים: נוכחות ו"הוספה".


בדף שנפתח, נותנים שם לפעילות ובוחרים ב: "שמירת שינויים והצגתם".

 

הוספת מפגשים והגדרתם:

לאחר הוספת פעילות "נוכחות תלמידים" יופיע מסך ובו סרגל עליון עם מספר אפשרויות.
בוחרים בסרגל "הוספת מפגש", מוסיפים את התאריך ומשך המפגש/ים.

 

למפגשים חוזרים ניתן לסמן: "חזרה על נתוני המפגש לעיל בתאריכים הבאים" ולבחור את היום בשבוע ומספר שבועות לחזרה.

מסך נוכחות

 

 

אפשרויות הרכיב:

קיימות שלוש אפשרויות להתנהלות עם רכיב הנוכחות:

לכיתות גדולות:
שימוש ברישום עצמי של נוכחות על ידי הסטודנטים (עם קוד QR)

לכיתות קטנות:

  • רישום עצמי של סטודנטים, ללא שימוש בקוד QR
  • רישום הנוכחות על ידי המרצה.

השוני בין האפשרויות הינו בהגדרות המפגש - פירוט בהמשך.

 

 

 

 

 

רישום עצמי של נוכחות בעזרת סריקת קוד QR

פעולה זו מומלצת לשימוש בכיתות גדולות כשיש דרישת נוכחות.

שימו לב !!!

הפעלת קוד QR מאפשרת לסטודנטים רישום עצמי של נוכחות רק באמצעות הסריקה – אין גישה לרישום עצמי של נוכחות מאתר הקורס.

הקוד מתחלף כל מספר שניות ומאובטח עם מפתח הצפנה.

 

הגדרות רישום הסטודנט:

יש לוודא שההגדרות הבאות מסומנות (הן מסומנות כברירת מחדל).

  • מתן אפשרות לסטודנטים להזין נוכחות באופן אישי

  • Include QR code


    רישום נוכחות

בסיום הוספת המפגש/ים בוחרים ב"הוספה". בשלב זה מוגדרים המפגשים כך שהסטודנטים יוכלו לבצע רישום עצמי של נוכחות.

 

הפעלת מחולל קוד QR

בעת השיעור יש להפעיל את אפשרות הרישום מעמדת המרצה.

המרצה יכנס לפעילות "נוכחות תלמידים". ילחץ על סימן המפתח בשורת המפגש בתאריך המתאים.

קבלת קוד QR

תיפתח חלונית בה יש לבחור ב: Show QR code.

קבלת קוד

המחשב יחולל קוד QR שיתחלף כל מספר שניות.

 

רישום עצמי של הסטודנט:

הסטודנטים יכנסו למודל (login) במכשיר הנייד.


לאחר הכניסה יש לסרוק את קוד ה- QR שיופיע על המסך בכיתה:

סטודנטים שברשותם מכשיר מסוג I-Phone יבצעו את הפעולה בעזרת המצלמה.

סטודנטים שברשותם מכשיר אחר יבצעו את הפעולה בעזרת אפליקציה לסריקת קוד QR (יש לדאוג שמותקנת במכשיר).

 

חשוב לציין כי סטודנטים שיסרקו את הקוד לפני כניסה למערכת, כשיגיעו לרישום, הקוד כבר התחלף ויאלצו לסרוק את הקוד מחדש.

 

סריקת הקוד תעביר אותם לרישום עצמי של נוכחות. עליהם לסמן (Present) ולבחור ב: "שמירת שינויים".

סימון נוכחות

 

בהמשך יתקבל המסך הבא:

רישום נוכחות

לאחר שהסטודנטים נרשמו, המרצה יוכל ליצא דו"ח לאקסל.

 

 

רישום עצמי של נוכחות ללא קוד QR:

מתאים לקבוצות קטנות

במידה ומעוניינים ברישום עצמי של סטודנטים ללא קוד QR, יש לבטל את הסימון include code QR בהגדרות המפגש.

להסבר על ההגדרות, עלו לראש הדף.

הסטודנט יכנס לפעילות נוכחות תלמידים ויבחר בעדכון נוכחות.

מצב תלמיד בנוכחות

יש לסמן Present ולאחר מכן שמירת שינויים.

עדכון נוכחות

 

 

רישום נוכחות על ידי המרצה:

מתאים לקבוצות קטנות

אם המרצה מעוניין לבצע בעצמו את רישום הנוכחות עליו לבטל את הסימונים הבאים:

  • Include QR code
  • מתן אפשרות לתלמידים להזין נוחות באופן אישי

הגדרות מפגש

להסבר על הגדרות נוספות של הרכיב, יש לעלות לראש המסמך.

בהצלחה!

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

חזור לדף התדריכים של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה


לוגו המכללה האקדמית אחוה