לוגו של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
לחץ להדפסה

 

הוספת והסרת משבצת

להסרת משבצת מאתר הקורס יש לבחור בלחצן העריכה בפינה השמאלית של הבלוק (1) ולאחר מכן לבצע "מחיקת משבצת פעילות"

הוספת והסרת משבצת

להוספת משבצת לקורס יש להיות במצב עריכה לחצן עריכה.
לאחר מכן יש לבחור בצד ימין של המסך ב"הוספת משבצת"
הוספת משבצת

ברשימה שנפתחת יש לבחור את הפריט אותו אנו מעוניינים להוסיף לקורס.

רשימת אפשרויות להוספה

דוגמאות למשבצות שימושיות שניתן להוסיף לקורס

משבצת שיתוף פעילויות ומשאבים, הוספת משבצת זו מאפשרת העתקה של פעילויות ומשאבים מקורס לקורס.
לצפייה בתדריך של שיתוף פעילויות ומשאבים

משבצת לוח שנה מאפשרת מעקב אחר אירועים שונים במהלך הקורס.
לצפייה בתדריך של הוספת לוח שנה

בהצלחה!

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

חזור לדף התדריכים של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה


לוגו המכללה האקדמית אחוה