לוגו של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
לחץ להדפסה

 

הוספת משבצת לוח שנה

במצב עריכה לחצן הפעלת עריכה יש לבחור בצד ימין של המסך בהוספת משבצת.
הוספת משבצת

ברשימה שנפתחת יש לבחור ב"לוח שנה".

הוספת לוח שנה

בצד ימין של הקורס יופיע לוח השנה המתאים לקורס.
לוח השנה מכיל את התאריכים שבהם הוגדרו הפעילויות בקורס: דוגמת הגשת מטלות, בחנים וכו'.

לוח שנה

אם רוצים להוסיף פעילות שלא הוגדרה בקורס, ניתן להקליק על שם החודש בחלקו העליון של הלוח.
במסך שנפתח נראה את תצוגת החודש, נבחר ב"אירוע חדש".

הוספת פעילות בלוח שנה

בחלון שנפתח יש להזין את הפרטים:
סוג האירוע: ללא שינוי.
כותרת אירוע: לבחירתינו.
תיאור: אפשר להוסיף.
תאריך: יש להכניס את המועד האחרון לביצוע המשימה.
מומלץ לא לקבוע משך.

הגדרת אירוע בלוח שנה

בסיום נבחר ב"שמירת שינויים".

בהצלחה!

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

חזור לדף התדריכים של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה


לוגו המכללה האקדמית אחוה