לוגו של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
לחץ להדפסה

 

הוספת ופעילות מסוג H5P

H5P הינה מערכת המאפשרת להוסיף למודל תוכן ליצירת למידה אינטראקטיבית של הסטודנטים בקורס.

הפעילות ויזואלית מאוד, וקלה לתפעול.

הרכיב מאפשר מגוון רחב של פעילויות כגון: גרירה ושחרור של מילים או תמונות, משחקונים, וידאו אינטראקטיבי, ציר זמן, תמונות חמות ועוד.

ניתן למצוא הדגמות לפעילויות השונות ביחידה 12, בקורס הדגמת מודל למרצים

תדריכים בעברית:

 

 

Tutorials for authors


בהצלחה!

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

חזור לדף התדריכים של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה


לוגו המכללה האקדמית אחוה