לוגו של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
לחץ להדפסה

 

הוספת עבודת סיום קורס

בהתאם להחלטת הנהלת המכללה, החל מסמטר ב' תשע"ח (2018), כל המטלות בקורסים יוגשו דרך מערכת ה-Moodle , כולל עבודת סיכום הקורס.
לצורך הגשת עבודת סיכום הקורס ועל מנת ליצור אחידות, אנחנו מבקשים מכל המרצים הנותנים עבודות בסיכום הקורס, לפתוח יחידת לימוד אחרונה שתקרא: "עבודת סיום קורס".

יש להפעיל את מצב עריכה.

לחצו בפינה השמאלית על הפעלת עריכה: הפעלת עריכה

בחרו ב:הוספת משאב או פעילות.

בחלון שנפתח בחרו הוספת מטלה. לאחר מכן, לחצו על הוספה בתחתית החלון.

בשלב זה עליכם למלא את ההגדרות עפ"י ההמלצות הבאות.

הגדרות המטלה מופיעות ברשימה שניתנת לפתיחה על ידי הקלקה על הנושא המתאים.

הגדרות מטלה

הגדרות כלליות

שם המטלה - "עבודת סיום קורס".
הנחיה למטלה - רשמו את ההנחיות אותם יצטרכו הסטודנטים לבצע.


לעיתים תרצו להוסיף קובץ הנחיות, ראו תדריך נפרד.

 

***הערה***

אם הסטודנטים מגישים מצגת, בהנחיה למטלה ציינו להם שיש להשתמש בעיצוב מצגת שנלקח אך ורק מ-Powerpoint.
המערכת מתקשה ליצור קובץ PDF ממצגות בעלות רקע שלא נלקח מ-Powerpoint.

 

זמינות

הגדרת המועדים להגשת עבודת סיום הקורס תהיה בהתאם לתאריכים שנקבעו אתכם על-ידי מדור בחינות.

תוכלו להגדיר טווח תאריכים בהם תוגש המטלה, יש לסמן משמאל לשורת התאריכים ולמלא את טווח התאריכים הרצוי.
אפשר הגשות מ: תאריך תחילת הגשת המטלה. ניתן להשאיר שורה זו ללא סימון.
עד לתאריך: תאריך הסיום של המטלה.
מאחר וזו עבודת סיום קורס, חובה לסמן את "מועד הגשה סופי" ולקבוע את התאריך, תאריך זה יהיה זהה לתאריך הסיום של המטלה. (ראו צילום מסך מטה).

תזמון מטלה

שעת סיום ההגשה תהיה תמיד: 23:55 כדי לאפשר הגשה מלאה ביום האחרון.

שימו לב:

לסטודנטים תנתן אפשרות להעלות את העבודות רק עד תאריך ההגשה הסופית, וכל הגשה באיחור תהיה רק באישור בכתב (ניתן כמובן גם אישור בדוא"ל) ממרצה. במידה ועל הסטודנט/ית לשלם "קנס הגשה באיחור", אישור תשלום הקנס ישלח בדוא"ל למרצה, והמרצה יודיע לו/לה על התאריך והשעה שבו תינתן לו/לה אפשרות להעלות את העבודה. הזמן יוגבל ליממה אחת בלבד.

סוגי מענה

ניתן לבחור את סוג המענה המתאים למטלה: תוכן מקוון, קבצי הגשה.
אפשר להגדיר את מספר הקבצים שניתן להגיש ואת נפחם המקסימלי.

אם מפעילים את רכיב "בדיקת המקוריות" ניתן להעלות רק קובץ יחיד (הסבר בהמשך).

הגדרת סוגי מענה במטלה

סוגי משוב

סוגי המשוב מגוונים, ניתן להגיב למטלה במשפט קצר (משובים כהערות) להעלות קובץ מתוקן, לתת ציון בלבד או להזין ציונים בעזרת גיליון אלקטרוני.
אם לא סומן סוג משוב כלשהו והוגשה מטלת PDF עדיין ניתן להעיר הערות בגוף המטלה.

הגדרת סוגי משוב במטלה

הגדרות הגשה

שימו לב,

הצהרת הגשה - הצהרת מקוריות העבודה היא חובה מכללתית.

מומלץ לסמן "לא" בכפתור "שליחת הגשה למתן ציון" כדי למנוע יצירת טיוטות בהגשות סטודנטים ששכחו ללחוץ על הכפתור.

הגדרות הגשה במטלה

הגדרות הגשה בקבוצות

במטלה שבה ההגשה יחידנית, יש לסמן "לא" להגשה בקבוצות.

יש להפעיל הגדרות אלו רק אם הוגדרו בקורס קבוצות וכל הסטודנטים הצטרפו לקבוצות. ראו הגדרות של מטלה קבוצתית.

הגדרת הגשה בקבוצות

הודעות

שלח הודעה לבודקי המטלה בנוגע להגשות - מומלץ "לא"

סימון "כן" פירושו שהמרצה יקבל מייל עם כל הגשה של סטודנט.

מומלץ להיכנס למטלה בתום מועד ההגשה.

בעבודת סיום קורס, אין הגשות באיחור לכן, גם הסעיף השני יסומן "לא".

הגדרת קבלת הודעות במטלה

רכיב דרוג מקוריות

רכיב זה נועד לסייע למרצה בזיהוי העתקות. ברירת המחדל של רכיב זה הינה "כן".

מטלת סיום

אם רכיב זה מופעל, אם הסטודנטים מעלים מספר קבצים המערכת תבדוק מקוריות של כל הקבצים.

סוגי הקבצים הניתנים להעלאה הינם מהסוגים הבאים: pdf, doc, docx, rtf, txt, אם על הסטודנטים להגיש קובץ שונה, יש לסמן "לא" בבדיקת המקוריות או לחילופין להמיר את סוג הקובץ.

ציונים

ניתן לקבוע האם הציון יהיה מספרי או סולם (מדרגות ההערכה)

אם בוחרים בניקוד יש לבחור את הניקוד המקסימלי (יכול להיות, 10, 100, 37... )

סולמות ההערכה מציגים מספר ערכים בודד (נכשל, עבר = 0,100), (אין הגשה, הגשה חלקית, הגשה מלאה = 0, 50, 100)

הגדרת ציונים במטלה

 

** שיטת מתן ציון - ישנה אפשרות של בניית מחוון, שהינו חלק בלתי נפרד מהמטלה, אם אינכם משתמשים במחוון אנא בחרו ציון מספרי או מדרגת הערכה

 

הגדרות רכיב כלליות

כפתור הזמינות נגיש גם בדף הראשי של הקורס (העין)

הגדרות הקבוצות רלוונטיות רק במידה ונוצרו קבוצות בקורס.

הגדרות רכיב כלליות במטלה

הגבלת גישה

נושא הגבלת הגישה יידון במסמך אחר.

בסיום קביעת ההגדרות יש לבחור באחת מהאפשרויות:

שמירה

 

בהצלחה!

 

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

חזור לדף התדריכים של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה


לוגו המכללה האקדמית אחוה