לוגו של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
לחץ להדפסה

 

הוספת שאלת סקר לקורס

לחץ על לחצן: הפעלת עריכה: לחצן מצב עריכה

בחר בהוספת משאב או פעילות בחירת הוספת משאב או פעילות

בחלון שנפתח בחר בשאלת סקר שאלת סקר

בדף שיפתח הגדר את שם שאלת-הסקר*, לדוגמה:

 • מועד מיוחד לתרגול...
 • מונחים להגדרה
 • נושאים לעבודה בקבוצות
 • היכרות מוקדמת עם החומר הלימודי...

תיאור*: שדה שבו יש לרשום הנחיות לסטודנטים לפי הנושא, לדוגמה:

 • בחרו מבין המועדים המופיעים בסקר זה, את המועד המועדף עליכם
 • בחרו נושא לעבודה בקבוצות, שימו לב, כל נושא מוגבל לשלושה סטודנטים.

קיימים שני שימושים עיקריים לסקר:

 1. בחירה חופשית
  בחירה מתוך מספר אפשרויות, ללא הגבלת מספר התשובות בכל אפשרות.
  לדוגמה: באיזה מהתאריכים הבאים אתם מעוניינים לקיים חזרה למבחן?

אם ברצוננו להגדיר שאלת בחירה מסוג זה עלינו לבצע את השלבים הבאים:
באפשרויות, בשדה של "הגבלת מספר התשובות לכל בחירה", נסמן "לא".
בכל שורה בה מופיעה אפשרות נציין את האפשרות לבחירה ומתחתיה נשאיר את המספר "0".

הגדרת האפשרויות בשאלת הסקר ללא הגבלת תשובות

 1. בחירה מוגבלת

בחירה מתוך מספר אפשרויות, עם הגבלת מספר התשובות בכל אפשרות.
לדוגמה:

 • קיימים מספר נושאים לעבודה, על כל נושא יעבדו בין 3-4 סטודנטים. (כל מונח יוגבל ל 3 או 4 הצבעות).
 • רשימת מונחים שעל הסטודנטים להגדיר באגרון המונחים, כל סטודנט יבחר במונח אחד.
 • בחירה בסדנאות מקבילות בכנסים

אם ברצוננו להגדיר שאלת בחירה מסוג זה עלינו לבצע את השלבים הבאים:
באפשרויות, בשדה של "הגבלת מספר התשובות לכל בחירה", נסמן "כן".
בכל שורה בה מופיעה אפשרות נציין את האפשרות לבחירה ומתחתיה נרשום את המספר המירבי של העונים לשאלה.

הגדרת האפשרויות בשאלת הסקר עם הגבלת תשובות

בדוגמה זו אנו רואים אפשרות של בחירת המועד הנוח לתרגול והגבלת מספר הסטודנטים בכל מועד ל-10.
ניתן להוסיף שדות בחירה נוספים על ידי בחירה ב: לחצן הוספת שדות לטופס שאלת הסקר

תאריכי הפעילות:

כמו ברב הפעילויות, ניתן להגביל את המענה לשאלת הבחירה לתאריכים מסויימים.

הגבלת פרק זמן התשובות לשאלת הסקר

שימו לב, גם להגדרת השעות ולא רק להגדרת התאריך.

בסיום בצעו שמירת שינויים וחזרה לקורס.

צפייה והורדה של תוצאות הסקר:

לאחר כניסה לסקר, יוצג גרף מענה לתשובות:

גרף מענה

כדי לצפות בפרטים בטבלה יש ללחוץ על מספר המשיבים: מספר תשובות בסקר

בדף שמתקבל, רואים את מספר המצביעים לכל אפשרות, ובטור הימני ביותר, ניתן לראות את המשתמשים שטרם בחרו.

טרם השיבו לשאלה

בתחתית הדף ניתן להוריד את התוצאות לגיליון אלקטרוני (אקסל)

יש לסמן את כל המשיבים ולבחור בתצורה בה אתם מעוניינים לקבל את הקובץ.

אפשרויות שמירת קובץ

בחירת מענה על ידי המרצה

ישנה אפשרות שהמרצה יבחר את המענה עבור סטודנט.
לצורך כך יש להגדיר את הצגת עמודה ל: "לא נענו"=כן.

לא נענו

המרצה יסמן בעמודת "לא נענו" את הסטודנט שעבורו הוא מעוניין למלא תשובה, ויבחר את התשובה.

בחירת מענה

בהצלחה!

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

חזור לדף התדריכים של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה


לוגו המכללה האקדמית אחוה