לוגו של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
לחץ להדפסה

 

צפיה בדוחות פעילות בקורס

מודל מאפשר לצפות בדוחות אודות פעילות הסטודנטים בקורס. (לדוגמה ניתן לצפות בפעילות כמו מטלה או בוחן).

כדי לצפות בדוחות יש לבחור במשבצת ניווט בצד ימין ב"משתתפים".

דוחות

בדף שיפתח יש לבחור בשם המשתתף שאנו מעוניינים לראות את פעילותו.

בדף הבא יש לבחור במקטע "דוחות" את השורה "כל הפעילויות בקורס".

דוחות

יתקבל דוח מפורט אודות פעילות המשתמש בקורס.

דוח פעילות


בהצלחה!

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

חזור לדף התדריכים של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה


לוגו המכללה האקדמית אחוה