לוגו של מודל היכרות עם מערכת מודל 3
לחץ להדפסה

 

שיתוף פעילויות ומשאבים

כדי להעתיק פעילויות ומשאבים מקורס אחד לאחר יש לבצע שני שלבים:

1. בקורס ממנו אנו מעתיקים את המשאב/פעילות

בתפריט לצד הפריט שאותו יש צורך להעתיק, פותחים את תפריט "עריכה" ובוחרים ב:"העתקה למחסן שיתוף".

הצגת ההעתקה למחסן שיתוף

לחיצה על שורה זו בתפריט תקפיץ את החלון הבא:

אישור או ביטול של העתקת פריט למחסן שיתוף

 

2. עוברים לקורס אליו אנו מעוניינים להעתיק את המשאב/פעילות

במשבצת "שיתוף פעילויות ומשאבים" שמופיעה בצד ימין נראה את המשאב/הפעילות שהעתקנו מהקורס הקודם.

צלמית תצוגה של האפשרות שיתוף פעילויות ומשאבים

לחיצה על האייקון המסומן, תוסיף בתחתית כל יחידה מלבן לבן, צלמית ההעתקה של הפריט שמוצגת בכל יחידה


נלחץ על המלבן ביחידה אליה אנו רוצים להעתיק את המשאב או הפעילות.

המשאב או הפעילות הועתקו!

לרשותכם סרט המתאר את הפעולות.

שיתוף פעילויות ומשאבים

 

שימו לב!

בהעתקת מטלה, ההגדרה של "רכיב דרוג מקוריות מסמכים - גילוי העתקות"אינה נשמרת.
יש להיכנס למטלה ולהגדיר את הפעלת הרכיב "כן".

בדיקת מקוריות

 

בהצלחה!

 

חזור לדף ההדרכה הראשי בנושא מודל

חזור לדף התדריכים של היחידה לתקשוב בהוראה ובלמידה


לוגו המכללה האקדמית אחוה