ש"ש 1
דר' יעל פישר


המטרות
הבנת התהליכים במעורבות הורים במערכת החינוך תוך בדיקת מודל של מעורבות, גורמים למעורבות והבנת התועלת לעומת העלות במעורבות זו. יתקיימו דיונים בנושאים כגון מערכת חינוך מרכוזית, מנהיגות ודמוקרטיה במערכת החינוך, פיתוח פוטנציאל אישי ומצוינות בחינוך.

נושאי הלימוד
1. מעורבות הורים - מהי ולשם מה?
2. מעורבות הורים בישראל
3. גורמים המסבירים מעורבות
4. בעד ונגד מעורבות הורים
5. מודל המעורבות: הזדהות ערות ונגישות
6. ממעורבות הורים לפיתוח מצוינות חינוכית


ביבליוגרפיה

גונן, א., (1994). מה ניתן ללמוד מן המצטיינים (ומה לא?) ומה בין הצטיינות למצוינות ברמה
  האישית וברמה המערכתית, מערכות, 330, תמוז תשנ"ד
וקסמן, י., (1998) "מודל ההסתגלות במעורבות הורים" בתוך: הזדהות ערות ונגישות כמנבאי
  מעורבות הורים כמנבאי מעורבות הורים בעבודת ביה"ס, עבודת דוקטורט,
האוניברסיטההעברית, עמ' 53-65 , 111-122
גולדברגר, ד., (1996). "מעורבות ושותפות בחברה המודרנית" בתוך: החינוך ההתישבותי, 29
  1996 עמ' 38-48
גולדרינג, א., שביט, ר., שפירא, ר., (1995). הסתגלות של מנהלי בתי-ספר למעורבות הורים
  בחינוך: המקרה של בתי-ספר בעלי אוריינטציות ערכיות שונות. בתוך: שפירא, ר.,; שביט,
ר.,(עורכות): בית הספר וקהילותיו, תל אביב: רמות, עמ' 45-67
עשור, א., אילות, ק., (2001). ערכים של ילדים יהודים בחינוך ממלכתי בתוך: מגמות, מ"א (1-2),
  עמ' 179-148
פרידמן, י. (1990). בית-הספר הקהילתי - תיאוריה ומעשה, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס,
  האוניברסיטה העברית, מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדע ההתנהגות,ירושלים.
פרידמן, י.,(2001). ערכים מניעים בבית הספר, בתוך: עיונים במינהל ובארגון החינוך, כרך 25
  תשס"א 2001
פרידמן, י', פישר, י' (2002). הזדהות וערות: יסודות במעורבות ההורים בעבודת בית-הספר.
  עיונים בארגון ובמינהל החינוך, כרך 26 , עמ' 6-33.
פרידמן, י., פישר, י., (2003). הורים ובית-הספר: עמדות ורמת מעורבות, מכון הנרייטה סאלד,
  המכון הארצי למחקר במדע ההתנהגות, ירושלים
Ahlstrom, E., Ryan, T.,(2001). Parental Involvement. Retrieved on 18.1.04 from:
Garcia, C., Torrence, D., Skelton, D., Andrade, A., (1999).
Parental Involvement in Education and its Effects on Student Academic Performance. California State University, San Bernardino ~ Undergraduate Studies ~ Honors 103 . .Retrieved on 18.1.04 from: http://dcr.csusb.edu/honors/00/103F99DD.html
Goldring, E., (1991). Parents' Motives for Choosing A Privatized Public School
System: An Israeli Example. In: Educational Policy, 5[4], 1991, pp.412-426.
Hara, S.R. & Burke D.J., (1998). Parent Involvement: The Key To Improved
Student Achievement, School Community Journal, Vol. 8, No. 2, Fall/Winter
1998 (available online, retrieved 18.1.04 from
http://www.adi.org/cots/Chapter16-Hara&Burke.pdf)
Jesse, D. (2001). Increasing Parental Involvement: A Key to StudentParental Involvement in
Parental Involvement in Achievement. Retrieved on 18.1.04 from
http://www.mcrel.org/topics/noteworthypages/noteworthy/danj.asp
Parent Involvement (2002) Retrieved on 18.1.04 from:
Ryan, T.,(2002). Parental Involvement Outline. Retrieved on 18.1.04 from:
Schneider, J., (2000). Learning Side By Side. Memphis Parent is a
Parental Involvement in publication of Contemporary Media: Success and Community Support. Retrieved on
18.1.04 from: http://www.sdcoe.k12.ca.us/notes/4/parent-invol.html
Vassallo, P., (2000). More Than Grades: How Choice Boosts Parental
Involvement and Benefits Children. . Retrieved on 18.1.04 from:
http://www.cato.org/pubs/pas/pa-383es.html