אשמח לקבל תגובות והערות
ד"ר עוז בן יהודה
[email protected]

פרפרים בישראלארץ ישראל נמצאת במפגש אזורים זואוגאוגרפיים (פליארקטי, אפרוטרופי ומדברי) ופיטוגרפיים. מפגש זה גורם לעושר בעולם החי (בע"ח וצמחים), ומגוון המינים בישראל הוא גדול. בישראל ישנם כ- 140 מיני פרפרים (כולל מינים שנצפו פעם או פעמיים בלבד) הכוללים כ- 25 מינים טרופיים, 15 מדבריים וכ- 100 מינים פליארקטים.

רבים מחוקרי הפרפרים בישראל טוענים שמגוון מיני פרפרי היום בישראל הוא גדול והראיה מספר המינים ל 1000 קמ"ר הוא 4.7 לעומת 1.7 ביוון (כמייצגת מדינה באירופה). לדעתי, הסיבה למגוון המינים שלכאורה נראה גדול היא שישראל היא מדינה בעלת שטח קטן. בלבנון, שגדלה פחות מחצי משטח מדינת ישראל, ישנם גם כ- 140 מינים, דהיינו כ- 13.4 מינים ל 1000 קמ"ר (פי 2.5 מאשר בישראל). אם נחבר את ישראל ולבנון נמצא שמספר המינים ל 1000 קמ"ר ירד לכ- 4.4 מינים, זהו מספר הנמוך מהמגוון שבשתי המדינות מכיוון שרוב מיני הפרפרים משותפים לשתיהן, כלומר ככל שהשטח גדול יותר המגוון קטן.

אם נתבונן בתפוצת פרפרים באיזורים שונים בארץ, נבחין בתופעה מעניינת: באילת ובערבה הדרומית יש כ- 25 מינים; בבאר-שבע ובסביבתה כ- 30 מינים; בשרון, שפלה ומישור החוף כ- 40 מינים; בכרמל כ- 55 מינים; בהרי יהודה כ- 65 מינים; בגליל העליון כ- 75 מינים; בחרמון כ- 100 מינים (הנתונים נלקחו ממפות התפוצה בספרו של דובי בנימיני – מדריך הפרפרים בישראל בהוצאת כתר). ככל שעולים צפונה לאיזורים קרירים יותר, כך מספר המינים עולה. כך בלבנון יש כ- 140 מינים וגם ביוון, אם נבדוק שטח השווה בגודלו לישראל, יש להניח שמגוון הפרפרים בו יהיה גדול מאשר בישראל.

אכן, בהשוואה של ישראל למדינות באירופה (שאינן בצפון הקר) שדומות לה בשטחן, נמצא שיש בהן יותר מינים ליחידת שטח. בסלובניה שהיא מעט קטנה מישראל, 8.9 מינים ל 1000 קמ"ר (סה"כ 181 מינים); בתורכיה האירופית, שגם היא קטנה מעט מישראל, 6.6 מינים ל 1000 קמ"ר (סה"כ 131 מינים); במקדוניה שגודלה כמעט כישראל, 7.7 מינים ל 1000 קמ"ר (סה"כ 199 מינים); באלבניה שגודלה כשטח ישראל, 6.2 מינים ל 1000 קמ"ר (סה"כ 177 מינים).

הסיבה למגוון המינים הנמוך (יחסית) בישראל נעוצה, אולי, בעובדה שבישראל תקופת האביב קצרה מאוד, והקיץ יבש וחם.

מן ההגינות לציין, שבחלק ממדינות אירופה ישנו מגוון מינים נמוך מאשר בישראל. בפורטוגל שגודלה פי שלוש מישראל, מספר המינים הוא רק 117 (1.3 מינים ל 1000 קמ"ר).


לבנין משויש - זחל