אשמח לקבל תגובות והערות
ד"ר עוז בן יהודה
[email protected]

שמירת טבעברוב הארצות המפותחות בעולם (וישראל בתוכן) מספר הפרפרים הולך ודועך. במחקר שנעשה באנגליה נמצא שכמחצית ממיני הפרפרים תושבי הקבע באנגליה הינם בסכנת הכחדה. הסיבות להעלמות הפרפרים הינן רבות: חקלאות אינטנסיבית, תעשיה ובניה עירונית הפוגעים בבית גידולם הטבעי של הפרפרים, שימוש בכימיקלים רעילים וזיהום אויר המשמידים את הפרפרים. כמו כן, תורמים להכחדת הפרפרים אספנים רבים הצדים ואוספים, דווקא, את המינים הנדירים.
גם בישראל, רבים מהפרפרים זקוקים להגנתנו (זנב סנונית הורדנים, זנב סנונית המכבים, נימפית קטלב, נימפית פנדורה, לבנין הלבנון, לבנין הכסיה, כחליל הקדד, נימפית הקוציץ ומינים רבים נוספים). לצערי, כיום אין שום גוף המטפל בבעיה זו.צבעוני שקוף