עוד עדות לכדאיות של קורסים מקוונים
דצמבר, 2007

כאשר הוקם המכון ללימודים בקוונים במכללת אחווה לפני בערך שבע שנים, הרעיון של קורסים שנלמדים באופן מלא דרך האינטרנט היה די מקורי. כבר אז מוסדות רבים התנסו באתרי אינטרנט כ-"אתרים מלווים" של קורסים, אבל מעטים דגלו בקורסים שנלמדו באופן מלא דרך אתר ותקשורת אינטרנטית. מאז, כמובן, צמחוקורסים רבים מהסוג הזה . עם זאת, ההתלהבות הראשונית מהאפשרות לעשות את "הכול" בצורה מקוונת התעמעמה קצת, והיום במוסדות רבים הגישה ה-"משולבת" היא הפופולארית ביותר.

אבל מתברר שמוסדות רבים מגלים שהרעיונות שהביאו להקמת המכון באחווה תקפים לא פחות, ואולי אפילו יותר, גם היום. כאשר המכון הוקם באחווה, צוין שהמורים של מחר יצטרכו להכיר את הסביבה המתוקשבת: יהיה עליהם לדעת לדלות מידע מהסביבה הזאת, ולעזור לתלמידים ללמוד בה, ועוד. הדגישו שאין זה מספיק "ללמד על" הסביבה המתוקשבת, אלא שפרחי הוראה חייבים להתנסות בה, להכיר אותה מבפנים. אם הם לא יחוו את הלמידה המקוונת כלומדים, הם לא יוכלו ללמד בה. גם אם אותם פרחי הוראה לא יהיו "מורים וירטואליים" אלא רק ישלבו אלמנטים מתוקשבים לתוך עבודת ההוראה שלהם, הניסיון של למידה בסביבה הזאת הכרחית להכרות של ממש אתה.

By immersing themselves as learners in online courses, teachers can gain comfort and familiarity with tools they might someday use in their own classrooms.
עדויות לצדקת הגישה הזאת מתפרסמות מדי פעם, אם כי בדרך כלל לא בצורה כל כך ברורה כמו שקרה לפני חודש. במאמר קצר שהתפרסם באתר האינטרנט של הקרן החינוכית ע"ש ג'ורג' לוקס (כן, ההוא מ-"מלחמת הכוכבים") אנחנו קוראים:

כאשר קוראים את המשפט הפשוט הזה אפשר לחשוב שקוראים את הרציונאל של המכון ללימודים מקוונים, שהתפרסם בתחילת העשור. מתברר שחכמים וחשובים מגיעים לאותה מסקנה רק מספר שנים אחרי-כן. אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא.

                       למאגר הידיעות